Lysimachia nummularia - Photos

Lysimachia nummularia - Michael Huft

Lysimachia_nummularia_MHuft.jpg (1 of 10)