Ludwigia alternifolia - Photos

Ludwigia alternifolia - Ed Zschiedrich

Ludwigia_alternifolia_EZschiedrich_01.JPG (1 of 15)