Smilax rotundifolia - Photos

Smilax rotundifolia - Michael Huft

Smilax_rotundifolia_MHuft_01.jpg (1 of 3)