Lysimachia quadrifolia - Photos

Lysimachia quadrifolia - Vern Wilkins

Lysimachia_quadrifolia_VWilkins_130618_01.jpg (1 of 21)