Eurybia furcata - Photos

Eurybia furcata - Ed Zschiedrich

Eurybia_furcata_EZschiedrich_01.jpg (1 of 4)