Potamogeton nodosus - Photos

Potamogeton nodosus - Ed Zschiedrich

Potamogeton_nodosus_EZschiedrich_01.jpg (4 of 4)