Smilax tamnoides - Photos

Smilax tamnoides - Robert E. Barber

Smilax_tamnoides_RBarber_160217_01.jpg (1 of 2)